Agnieszka Kościelniak, Łukasz Szczepanowski i Jarosław Mysona wyróżnieni stypendiami MKiDN

7 grudnia 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom przyznał w roku akademickim 2017/2018 stypendia trójce studentów krakowskiej AST: Agnieszce Kościelniak i Łukaszowi Szczepanowskiemu – studentom Wydziału Aktorskiego w Krakowie oraz Jarosławowi Mysonie – studentowi Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.

Całej TRÓJCE serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.