Immatrykulacja studentów I roku AST WTT | 6.10.2022

07.10.2022

W dniu 6 października 2022 r. w siedzibie Uczelni odbyła się immatrykulacja studentów I roku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu przez JM Rektor AST Dorotę Segdę. W uroczystości wzięli również udział Wiceprezydent Bytomia Adam Fras, Kanclerz AST Franciszek Gałuszka, Dyrektor Obsługi Biura WTT Urszula Petrymusz, Dziekan WTT Monika Jakowczuk oraz Prodziekan WTT Anna Piotrowska.