Spektakl studentów WTT na Festiwalu Dei Due Mondi w Spoleto

21.08.2014

Daniela Komędera, Katarzyna Kania Piotr Stanek oraz Paweł Zaufal ze swoim projektem „Zrabowali mi składaka” wystąpili 3 lipca w Festiwalu Dei Due Mondi, a wszystko to w ramach Young Actors Project, w Spoleto, we Włoszech.
Wszystko to nie udałoby się bez wsparcia ze strony Instytutu Adama Mickiewicza w Poznaniu, za co w imieniu studentów serdecznie Dziękujemy i polecamy się na przyszłość! Projekt trójki naszych zdolnych studentów spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem – Gratulujemy!:)

foto: Andrea Kim Mariani
Agencja Palazzi & Gas Srl

koncept, choreografia, wykonanie: Katarzyna Kania, Daniela Komędera, Piotr Stanek, Paweł Zaufal | muzyka: Oleg Dziewanowski | kostiumy: Magdalena Kowalczyk | realizacja spektaklu w ramach programu Rezydencja/Premiera 2014 w Klubie Żak, w Gdańsku, współpraca artystyczna: Alesandra Janeva, Pravdan Devlahović

opis:
Spektakl inspirowany jest ludźmi bezdomnymi. Twórcy nie traktują ich jednak z perspektywy powszechnie przyjętej pozycji społecznej, a sposobu odczuwania i podejścia do otaczającej ich rzeczywistości. Zadają pytanie: Co znaczy posiadać: człowieka, czas, choreografię… Czy z perspektywy bezdomnego, jest możliwe posiadanie na własność czegokolwiek?To doprowadziło ich to stworzenia utopijnego świata, który pozbawiony jest jednej odgórnej wartości. Wszystko jest relatywne, dlatego głównym motywem działania staje się instynkt i potrzeba bliskości. Gdzie i do kogo należą? Trójka ludzi stopniowo odkrywa siebie nawzajem, nie wiedząc czy doprowadzi ich to do samopoznania czy do toksycznego uzależnienia i pozbawienia się indywidualności i możliwości samodzielnego wyboru.