Współpraca międzywydziałowa | Plener Artystyczny

21.04.2023

MICHAŁOWICE, 2023

W dniach 31.03-07.04.2023 odbył się plener artystyczny w Michałowicach, gdzie nasi studenci mieli okazję współpracować ze studentami Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 🎭

Ideą pleneru jest wymiana artystyczna i współpraca warsztatowa studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ze studentami Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Spotkanie w procesie twórczym dedykowane jest studentom II roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, którzy realizują przedmiot techniki tańca współczesnego pod okiem dr Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowskiej oraz studentom Pracowni Zjawisk Teatralnych prowadzonej przez prof. Piotra Tetlaka na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii.  Celem pleneru jest bezpośrednie spotkanie studentów i wykładowców zaprzyjaźnionych wydziałów, nawiązanie współpracy, wspólne uruchamianie wyobraźni wokół wybranych tematów/zagadnień, krystalizacja i realizacja pomysłów w twórczym działaniu na styku tancerz/choreograf – scenograf. Studenci WAWiS przygotowują koncepcję obiektu mobilnego, który następnie realizują podczas pleneru, aby w porozumieniu ze studentami WTT opracować ostateczną wersję, uwzględniającą punkt widzenia tancerzy/choreografów. Zadaniem studentów WTT jest znalezienie odpowiedniego języka ruchowego/możliwości ekspresji cielesnej adekwatnych do zaprojektowanych obiektów/układów przestrzennych. Prace warsztatowe prowadzone są w siedzibie Teatru Cinema w Michałowicach, na Dolnym Śląsku.

Opiekę merytoryczną/artystyczną nad pracami warsztatowymi sprawują prof. dr hab. Piotr Tetlak (WAWiS, UA Poznań) oraz dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska (WTT Bytom, AST Kraków) we współpracy z dr Adrianą Świątek (WTT Bytom, AST Kraków) oraz studentką V roku WTT Natalią Myczewską.

Efekty współpracy międzywydziałowej w postaci etiud ruchowych, których punktem wyjścia będzie zaprojektowany obiekt mobilny będą integralną częścią prac dyplomowych studentów Pracowni Zjawisk Teatralnych i w związku z tym planowane jest pokazanie ich podczas uroczystych obron prac dyplomowych na uczelni poznańskiej (1-10.06.2023). Istnieje tez możliwość prezentacji powstałych prac na Festiwalu Malta w Poznaniu (27.06-02.07.2023)

zdjęcie artystyczne pleneru Michałowice

CELE

  • Bezpośrednie spotkanie studentów i wykładowców zaprzyjaźnionych Uczelni- Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, i dwóch różnych Wydziałów (Wydział Teatru Tańca w Bytomiu i Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii w Poznaniu).
  • Nawiązanie współpracy, wspólne uruchamianie wyobraźni wokół wybranego tematu.
  • Wypracowanie języka komunikacji w obszarze interdyscyplinarnych działań.
  • Poszerzanie horyzontów poprzez zderzanie różnych perspektyw.
  • Krystalizacja i realizacja pomysłów w twórczym działaniu na styku tancerz/choreograf-scenograf w warunkach laboratorium.
  • Przeprowadzenie procesu twórczego zakończonego prezentacją spektakli w konfrontacji z widzami/publicznością.
  • Możliwość pogłębiania tkanki spektaklu podczas kolejnych grań, w siedzibach obydwu Uczelni oraz na Festiwalu Malta w Poznaniu.
  • Promocja sztuki tańca w środowisku artystycznym.
  • Budowanie sieci kontaktów w obszarze szeroko pojętej sztuki teatralnej.