China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Summer Dance Camp | 9 lipca 2019

8 lipca 2019

W dniach od 31 lipca do 25 sierpnia 2019 r. odbędzie się piąta edycja wymiany kulturowej China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Summer Dance Camp w Tongliao, w Mongolii Wewnętrznej będącej regionem autonomicznym Chińskiej Republiki Ludowej.

W całym programie weźmie udział sześcioro studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, wyłonionych podczas konkursu otwartego: Agnieszka Tańska, Bartłomiej Błoch, Karolina Paczkowska, Karolina Winarska, Benedykt Król, Jakub Pewiński, Kacper Szklarski. A także dwie wykładowczynie: dr Adriana Świątek i dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska.

Idea China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Summer Dance Camp została zaplanowana i rozwinięta w wyniku porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury Chin a dyrektorami międzynarodowych festiwali tanecznych oraz choreografów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem wymiany kulturalnej jest: 

-        promowanie bezpośredniej współpracy rozwijającej talenty w dziedzinie tańca współczesnego i choreografii z uwzględnieniem faktycznych potrzeb kultury chińskiej,

-        poszerzenie wiedzy studentów chińskich w zakresie europejskiego tańca współczesnego,

-        przyswojenie zaawansowanych idei europejskiej myśli choreograficznej,

-        zapoznanie studentów europejskich z tradycją i kulturą chińskiego tańca,

-        wymiana doświadczeń, inspiracji na styku kultur z uwzględnieniem wszelkich podobieństw i różnic w obrębie dziedziny sztuki, jaką jest taniec. 

Program campu w założeniu przebiega dwutorowo. Z jednej strony nastawiony jest na szerokie poznawanie, badanie, doświadczanie kultury grup etnicznych chińskich oraz kultury i tradycji europejskich. Drugą płaszczyzną działania są tak zwane master classes, pod wspólnym hasłem-uczenie przez odkrywanie. Każdy etap wspólnej podróży kończy się pokazem dla lokalnej społeczności. Pokaz prezentowany przez studentów  jest owocem wspólnej pracy uwzględniającej wzajemne przenikanie się wiedzy, umiejętności, zdobytych doświadczeń. Dzienny program zawiera, po pierwsze 45 minutowe poranne ćwiczenia skoncentrowane na tradycyjnych chińskich sztukach walki prowadzone przez lokalnych specjalistów w danej dziedzinie. Po drugie, 3-6 godzin lekcji tańca współczesnego prowadzonych przez ekspertów w konkretnych technikach tanecznych i choreograficznych lub lekcje klasycznego tańca chińskiego. Po trzecie, badanie, odkrywanie i praktyczne doświadczanie lokalnych, tradycyjnych tańców, sztuki, kultury. Po czwarte, aktywność w ramach tradycyjnych wydarzeń kulturalnych wspólnie ze społecznością lokalną. Cały program skierowany jest do studentów w wieku 20-28 lat, tancerzy i choreografów, którzy posiadają profesjonalne przygotowanie, są pasjonatami sztuki tanecznej, a jednocześnie ludźmi otwartymi na nowe doświadczenia, respektującymi różnice wynikające z odmiennych kultur.