China Summer Dance Camp po raz trzeci z udziałem WTT

7 czerwca 2017

Już po raz trzeci studenci i pedagodzy wyjadą na China Summer Dance Camp!

Rozwój tańca w Chinach wspieramy od trzech lat poprzez współpracę z Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej, a od dwóch lat również w działaniach bezpośrednich z Beijing Dance Academy, jedną z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych w Azji.

Aktualnie kończy się trzymiesięczna wizyta w Bytomiu trojga studentów z Chin. W tym roku w ramach China Summer Dance Camp zajęcia odbywać się będą w trzech grupach: badawczej, muzycznej i tanecznej. Grupa badawcza pracować będzie pod kierunkiem dr Jacka Łumińskiego w ramach projektu „Historia mówiona tańca w Chinach”. Do udziału w pracach tej grupy zaproszono dwoje naszych studentów: Julię Lewandowską (II rok) i Daniela Leżonia (IV rok). O doborze uczestników zainteresowanych udziałem w pracach dwóch pozostałych grup zadecydowała komisja złożona z wykładowców WTT. W wyniku konkursu trzy osoby zostały zarekomendowane do udziału w China Summer Dance Camp 2017: Klaudia Gryboś (IV rok), Paweł Kozłowski (III rok) i Sebastian Wiertelak (II rok).

Podczas wyjazdu studenci będą mieli okazję poznać kulturę Chin i pracować pod kierunkiem uznanych nauczycieli tańca i choreografów. 


To jedna z wielu międzynarodowych aktywności WTT - podczas wakacji studenci wezmą również udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych neanderland BIENNALE 2017 – Nowe Brzegi (Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia).