dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską zatytułowaną Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym obroniła z wyróżnieniem w 2013 r. Jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego, w tym poświęconych problematyce prawnych aspektów funkcjonowania rynku sztuki oraz prawa muzeów.

Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (prawo cywilne), Wydziale Radia i Telewizji UŚ (prawo autorskie, umowy prawnoautorskie w przemyśle audiowizualnym), Wydziale Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (prawo autorskie), prowadziła wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych Rynek Sztuki w Akademii im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Była członkiem Zespołu Ekspertów działającego przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zlecenie Ministerstwa Kultury do spraw nowelizacji ustawy o muzeach. Odbyła kwerendę biblioteczną w Instytucie Max’a Planck’a w Hamburgu, brała udział międzynarodowym programie dla doktorantów Programme in European Private Law for Postgraduates na wydziałach prawa uniwersytetów w Hamburgu, Cambridge, Katowicach i Walencji, reprezentowała WPiA w międzynarodowym konkursie arbitrażowym International Commercial Arbitration Moot Court. Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddziału PAN w Katowicach. Wykonuje zawód radcy prawnego.