Informacje dla kandydatów

Internetowy System Rejestracji kandydatów: 

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do  wpełnenia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystapienia probemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

Jednocześnie informujemy, że termin rejestracji został przedłużony do 01.07.2020 r.Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. opłata za przeprowadzenie rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magsterskie w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 zł na każdy wydział oraz wielokrotność tej kwoty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na więcej niż jeden kierunek.Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020  r.
Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 04.05.2020 r. godz. 00:00.

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 , przy dokonywaniu zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów, dopuszcza się możliwość  niedołączania  poniższych dokumentów:

1) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,

2) zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu kandydata do egzaminu maturalnego.

Wymienione dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym,   najdalej  do dnia poprzedzającego termin egzaminu.