prof. PWST dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska

prof. nadzw.
Dziedzina Sztuk Teatralnych

Aktorka, choreograf, reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Krakowskiej Opery Kameralnej, pedagog – profesor nadzw. w PWST im L. Solskiego w Krakowie.

Specjalistka w dziedzinie plastyki ruchu scenicznego obejmującej zagadnienia związane z formami i stylami ruchu scenicznego, historii obyczaju i kostiumu oraz w dziedzinie historycznego tańca dworskiego. Obecnie  wykłada Plastykę oraz Formy i style ruchu scenicznego na Wydziale Aktorskim w Krakowie oraz Sceny klasyczne na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Prowadziła również zajęcia z Piosenki na specjalności wokalno-estradowej oraz Elementarne zadania aktorskie i Podstawy gry aktorskiej na Wydziale Teatru Tańca.

strona internetowa