INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

REJESTRACJA OTWARTA W TERMINIE:

05.05.2022-15.06.2022

Internetowy System Rejestracji kandydatów: 

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do wypełnienia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystąpienia problemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl


Harmonogram rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca na rok akademicki 2022/2023:

05 maja – 15 czerwca 2022   – rejestracja oraz przesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK

04 – 10 lipca 2022   – I eliminacja

11 – 15 lipca 2022 – II eliminacja