INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

      Bytom, 15 lipca 2022 r. 

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Teatru Tańca po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 informuje, że niżej wymienieni kandydaci zdali egzamin i zostali przyjęci w poczet studentów.

W kolejności alfabetycznej:

 1. Bogdan Rozalia
 2. Burzyk Paulina
 3. Grodzicka Anna
 4. Janicki Jakub
 5. Jucha Tymoteusz
 6. Klocek Aleksandra
 7. Kulesza Karolina
 8. Kwiatkowska Weronika
 9. Miądowicz Sara
 10. Miklaszewska Małgorzata
 11. Radecka Joanna
 12. Rudolf Karolina
 13. Serafin Piotr
 14. Serwin Dominika
 15. Sojka Patryk
 16. Stopa Marta
 17. Tomska Laura
 18. Trelka Julia
 19. Woźniak Szczepan
 20. Zheludok Katsiaryna

W/w osoby powinny w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia komunikatu dokonać wpisu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca. Można dokonać tego osobiście, składając w dziekanacie WTT podanie o wpis na I rok studiów. Zgłoszenia można dokonać również mailem na adres: wtt@ast.bytom.pl przesyłając podpisane własnoręcznie podanie o wpisanie na listę studentów wraz z numerem swojego dowodu osobistego lub paszportu – kandydaci dokonujący wpisu za pośrednictwem maila, proszeni są o złożenie oryginalnego podania w możliwie najszybszym terminie.

Pozostali kandydaci  (w kolejności punktacyjnej):

 1. Dłużniewska Joanna
 2. Machalska Michalina
 3. Grabarczyk Aleksandra
 4. Gawor Aleksandra
 5. Kotras Kacper
 6. Ostrowska Wiktoria
 7. Polańska Hanna
 8. Szelewska Magdalena
 9. Stawczyk Hanna
 10. Baniak Karolina
 11. Matejko Magdalena
 12. Gałka Sylwia
 13. Herbut Eryk

również zdali egzamin wstępny lecz nie zostali przyjęci w poczet studentów z braku miejsc. Pozostałe, nie wymienione osoby, nie zdały egzaminu wstępnego.         

W przypadku nie podpisania w ustalonym terminie decyzji o podjęciu studiów przez kandydatów z podstawowej listy, nastąpi ponowne przeliczenie punktacji i możliwość  przyjęcia osób z listy rezerwowej.

                                                                       Przewodniczący WKR

dr hab. Monika Jakowczuk

dziekan WTT

 

Internetowy System Rejestracji kandydatów: 

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do wypełnienia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystąpienia problemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błędu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie 
na Wydziale Teatru Tańca wynosi  150 zł

Harmonogram rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca na rok akademicki 2022/2023:

05 maja – 23 czerwca 2022   – rejestracja oraz przesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK

04 – 10 lipca 2022   – I eliminacja

11 – 15 lipca 2022 – II eliminacja