INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie w akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego wynosi 150 zł na każdy wydział oraz wielokrotność tej kwoty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

KROK PIERWSZY: Rejestracja kandydata w systemie IRK Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

04 maja – 15 czerwca 2023   – rejestracja, opłata oraz przesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK

Zalecaną przeglądarką do wypełnienia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystąpienia problemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błędu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

KROK DRUGI: I Etap rekrutacji – online28 – 30 czerwca 2023

Bez udziału kandydata – na podstawie materiałów filmowych zamieszczonych w IRK

KROK TRZECI: II Etap rekrutacji – stacjonarnie w budynku AST3 – 6 lipca 2023

Etap punktowany, z udziałem zakwalifikowanych kandydatów.