Monika Witkowska na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współczesnego 13. Fron+@ Festiwal

2 września 2018

Studentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu - Monika Witkowska zaprezentowała autorskie solo „Für Roman” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współczesnego 13. Fron+@ Festiwal w Murskiej Sobocie w Słowenii.  Do prezentacji podczas tego wydarzenia została zaproszona przez dyrektora festiwalu, Matjaža Farič’a, po udziale w konkursie 10. International Competition of Young Dance Performers OPUS 1 w National Theatre Celje w Słowenii.

Link do oficjalnej strony: http://www.flota.si/fronta/2018/page3

Autor zdjęć: Tomasz Ćwiertnia.