Nagroda MKiDN dla Jacka Łumińskiego

16 czerwca 2018

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odznaczył twórców, animatorów i mecenasów, których działalność w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Gala wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się 15 czerwca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prodziekan Wydziału Teatru Tańca, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie dr Jacek Łumiński otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie tańca. Gratulujemy! 

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Źródło: www.mkidn.gov.pl