Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

dziekan WTT

dr Anna Piotrowska

prodziekan WTT

dr hab. Łucja Czarnecka

profesor AST

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

dr hab. Józefa Zając–Jamróz

profesor AST

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

dr Adriana Świątek

dr Bartłomiej Błaszczyński

mgr Agnieszka Bednarz-Tyran

mgr Eryk Makohon

mgr Bożena Sękala

mgr Michał Tobor

mgr Anna Kaczmarczyk

mgr Anna Duda

mgr Aleksiej Torgunakov

mgr Piotr Bułka

mgr Maciej Sajur

pedagog współpracujący z WTT

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu:

dr Jarosław Świerszcz/Ingmar Villqist  

dr Mariola Sułkowska – Janowska

mgr Anna Śmiganowska

mgr Aleksandra Duda                                                 

mgr Aleksandra Żaczkova

mgr Mikołaj Karczewski

mgr Ewa Zug 

mgr Franciszek Szumiński    

Paweł Murlik 

mgr Teresa Chołołowicz

mgr Adam Kowalski

mgr Kamil Bończyk

Mgr Beata Ilona Trybuła

Mgr Ewa Wardzała

Dr Mariola Sułkowska - Janowska

Dr Stanisław Bromboszcz

Dr Przemysław Skurowski

Mgr Mikołaj Karczewski

Mgr Aleksander Lysko

Mgr Katarzyna Gocał

Paweł Łaszczych

Mgr Jerzy Stasica