Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk

dziekan WTT

dr Anna Piotrowska

prodziekan WTT

dr hab. Łucja Czarnecka

profesor AST

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska

profesor AST

dr hab. Błażej Peszek

profesor AST

dr hab. Józefa Zając–Jamróz

profesor AST

dr Marianna Lis

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

dr Adriana Świątek

mgr Agnieszka Bednarz

mgr Eryk Makohon

mgr Bożena Sękala

mgr Michał Tobor

mgr Anna Kaczmarczyk

mgr Aleksiej Torgunakov

mgr Anna Duda

mgr Maciej Sajur

pedagog współpracujący z WTT

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu:

dr Stanisława Trebunia-Staszel 

dr Ingmar Villqist

dr Bartłomiej Błaszczyński

dr Mariola Sułkowska-Janowska                                                

dr Przemysław Skurowski

mgr Piotr Bułka

mgr Aleksandra Duda

mgr Mikołaj Karczewski   

mgr Adam Kowalski

mgr Aleksandra Żaczkova


 

 

  

Mgr Beata Ilona Trybuła

Mgr Ewa Wardzała

Dr Mariola Sułkowska - Janowska

Dr Stanisław Bromboszcz

Dr Przemysław Skurowski

Mgr Mikołaj Karczewski

Mgr Aleksander Lysko

Mgr Katarzyna Gocał

Paweł Łaszczych

Mgr Jerzy Stasica