Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk

dziekan WTT

dr Anna Piotrowska

prodziekan WTT

dr hab. Łucja Czarnecka

profesor AST

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska

profesor AST

dr hab. Błażej Peszek

profesor AST

dr hab. Józefa Zając–Jamróz

profesor AST

dr Marianna Lis

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

dr Adriana Świątek

mgr Agnieszka Bednarz

mgr Eryk Makohon

mgr Bożena Sękala

mgr Michał Tobor

mgr Anna Kaczmarczyk

mgr Aleksiej Torgunakov

mgr Anna Duda

mgr Maciej Sajur

pedagog współpracujący z WTT

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu:

dr Stanisława Trebunia-Staszel 

dr Ingmar Villqist

dr Bartłomiej Błaszczyński

dr Mariola Sułkowska-Janowska                                                

dr Przemysław Skurowski

mgr Piotr Bułka

mgr Aleksandra Duda

mgr Mikołaj Karczewski   

mgr Adam Kowalski

mgr Aleksandra Żaczkova

mgr Franciszek Szumiński

mgr Anna Śmiganowska

 

 

  

Mgr Beata Ilona Trybuła

Mgr Ewa Wardzała

Dr Mariola Sułkowska - Janowska

Dr Stanisław Bromboszcz

Dr Przemysław Skurowski

Mgr Mikołaj Karczewski

Mgr Aleksander Lysko

Mgr Katarzyna Gocał

Paweł Łaszczych

Mgr Jerzy Stasica