Pokaz po Intensywnych Warsztatach Techniki Wymowy

30 września 2017

W sobotę 30 września, chwilę przed oficjalną inauguracją nowego roku akademickiego Akademii Sztuk Teatralnych studenci Wydziału Teatru Tańca zaprezenują pokaz powarsztatowy po Intensywnych Warsztatach Techniki Wymowy. 

To tradycyjny, coroczny cykl zajęć w których studenci wyższych roczników przekazują swoją wiedzę młodszym kolegom pod okiem prof. Jerzego Święcha. 

Pozkaz odbędzie się w sali 307, w siedziebie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu - jednak jego część będzie transmitowana na Facebooku. Zapraszamy co zapoznania się z relacją z wydarzenia po, gdyż nagranie zawierające wykonanie 2 utworów zostanie tam zamieszczone po pokazie. 

>> https://www.facebook.com/WydzialTeatruTanca/

>> zajęcia prowadzi student V roku Michał Misza Czorny, we wsparciu grupy asystentów z III i IV roku Izy Perez, Ani Szpaczyńskiej, Łukasza Zgórki, Sebastiana Wiertelaka, Natalii Zych, Martyny Biskup i Zuzanny Żylińskiej.