Poradnia dla kandydatów on-line na Wydziale Teatru Tańca AST | 7 maja 2020

7 maja 2020

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia w Bytomiu uruchamia cykl konsultacji on-line dla kandydatów z zakresu wymowy i zadań aktorskich oraz tańca klasycznego i współczesnego.

Aby wziąć udział w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnej: www.ast.bytom.pl/poradnia-dla-kandydatow oraz przesłanie zgody na przetwarzanie danych (podpisanej i zeskanowanej) drogą mailową na adres teatrwtt@ast.bytom.pl. 

Harmonogram konsultacji:

  • 9.05 (sobota) 16.00-16.45 spotkanie organizacyjne z Dziekan AST WTT dr hab. Moniką Jakowczuk;
  • 12.05 (wtorek) 16.00-18.00 konsultacje on-line z dr hab. Przemysławem Kanią z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich;
  • 15.05 (piątek) 15.00-16.00 konsultacje on-line z mgr Anną Kaczmarczyk z zakresu tańca współczesnego oraz klasycznego;
  • 16.05 (sobota) 14.00-15.30 konsultacje on-line z dr hab. Moniką Jakowczuk z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich;
  • 16.05 (sobota) 16.00-18.00 konsultacje on-line z dr hab. Józefą Zając-Jamróz z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich;
  • 20.05 (środa) 16.00-17.30 konsultacje on-line z mgr Erykiem Makohonem z zakresu programu studiów na AST WTT;
  • 21.05 (czwartek) 16.00-18.00 konsultacje on-line z dr hab. Józefą Zając-Jamróz z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich;
  • 23.05 (sobota) 14.00-15.30 konsultacje on-line z dr hab. Moniką Jakowczuk z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich;
  • 30.05 (sobota) 14.00-15.30 konsultacje on-line z dr hab. Moniką Jakowczuk z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich; 
  • 13.06 (sobota) 14.00-15.30 konsultacje on-line z dr hab. Moniką Jakowczuk z zakresu wymowy oraz zadań aktorskich. 

Szczegóły techniczne dotyczące połączenia z pedagogami zostaną przesłane drogą mailową.

Więcej informacji na temat poradni on-line oraz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:
www.ast.bytom.pl/poradnia-dla-kandydatow
www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji