Pracownicy administracyjni i techniczni

Wybierz:

mgr Szymon Schaefer

Mistrz akustyk
Telefon: 32 701 09 17

mgr Agnieszka Czichy

Starszy referent ds. organizacji Teatru AST i promocji
Telefon: 32 701 09 15 | 667 183 947

mgr Agnieszka Kasprzyk

Referent ds. administracyjno-organizacyjnych
Telefon: 32 701 09 16 | 667 183 947

mgr inż. Weronika Kosno

Samodzielny referent
Telefon: 32 701 09 21

mgr Agnieszka Osman-Tura

Specjalista
Telefon: 32 701 09 20

Krzysztof Kowolik

Rzemieślnik
Telefon: 32 701 09 17

Mariusz Michalik

Akustyk
Telefon: 32 701 09 17

Marian Pawski

Rzemieślnik
Telefon: 32 701 09 17

Michał Wawrzyniak

Oświetleniowiec
Telefon: 32 701 09 17

mgr Urszula Petrymusz

Dyrektor
Telefon: 32 701 09 14

mgr Anna Stawiarz

Samodzielny referent ds. administracyjnych i gospodarczych
Telefon: 32 701 09 11

lic Karolina Hora

Referent ds. administracyjnych i gospodarczych
Telefon: 32 701 09 11

mgr Konrad Wilewski

Starszy bibliotekarz
Telefon: 32 701 09 18