NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

dziekan WTT

mgr Eryk Makohon

prodziekan WTT

WIĘCEJ

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

WIĘCEJ

dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

pedagog współpracujący z WTT

WIĘCEJ

dr Bartłomiej Błaszczyński

WIĘCEJ

dr Piotr Bułka

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

WIĘCEJ

dr Anna Piotrowska

WIĘCEJ

logo-ast

dr Bartosz Rachwał

pedagog współpracujący z WTT

dr Maria Spiss

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ

dr Mariola Sułkowska-Janowska

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ

dr Adriana Świątek

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Katarzyna Błaszczyńska

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Kamil Bończyk

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

mgr Joanna Brodniak

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Karolina Burek-Piasny

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Teresa Chołołowicz

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Natalia Dinges

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ

mgr Anna Duda

logo-ast

mgr Sebastian Flegiel

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

mgr Karina Grabowska-Fiałek

mgr Anna Kaczmarczyk

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Jakub Lewandowski

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

Paweł Murlik

pedagog współpracujący z WTT

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Agnieszka Przepiórska-Frankiewicz

logo-ast

mgr Ewa Rucińska

pedagog współpracująca z WTT

mgr Marta Skowiera-Wantulok

logo-ast

mgr Robert Talarczyk

pedagog współpracujący z WTT

mgr Michał Tobor

logo-ast

mgr Alexy Torgunakov

mgr Anna Wittek

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Katarzyna Zioło

pedagog współpracująca z WTT

mgr Ewa Zug

mgr Aleksandra Żaczkova

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ