NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Wybierz:

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

dziekan WTT

dr Anna Piotrowska

prodziekan WTT

WIĘCEJ

dr hab. Przemysław Kania

profesor AST

WIĘCEJ

dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

pedagog współpracujący z WTT

WIĘCEJ

dr hab. Józefa Zając-Jamróz

profesor AST

WIĘCEJ

dr Bartłomiej Błaszczyński

WIĘCEJ

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

WIĘCEJ

logo-ast

dr Maria Spiss

pedagog współpracujący z WTT

dr Mariola Sułkowska-Janowska

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ

dr Adriana Świątek

WIĘCEJ

mgr Agnieszka Bednarz-Tyran

mgr Piotr Bułka

logo-ast

mgr Teresa Chołołowicz

pedagog współpracująca z WTT

mgr Anna Duda

logo-ast

mgr Karina Grabowska-Fiałek

pedagog współpracująca z WTT

mgr Anna Kaczmarczyk

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Adam Kowalski

pedagog współpracujący z WTT

mgr Eryk Makohon

WIĘCEJ

mgr Maciej Sajur

pedagog współpracujący z WTT

WIĘCEJ

mgr Marta Skowiera

pedagog współpracująca z WTT

logo-ast

mgr Łukasz Szczepanowski

pedagog współpracujący z WTT

logo-ast

mgr Franciszek Szumiński

pedagog współpracujący z WTT

mgr Bożena Sękala

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Robert Talarczyk

pedagog współpracujący z WTT

mgr Michał Tobor

mgr Ewa Zug

logo-ast

mgr Anna Śmiganowska

pedagog współpracująca z WTT

mgr Aleksandra Żaczkova

pedagog współpracująca z WTT

WIĘCEJ

Anna Wittek

pedagog współpracująca z WTT