Pedagodzy współpracujący

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu:

dr hab. Wojciech Klimczyk
dr Mariola Sułkowska-Janowska
mgr Teresa Chołołowicz
mgr Karina Grabowska-Fiałek
mgr Adam Kowalski
mgr Marta Skowiera
mgr Łukasz Szczepanowski 
mgr Franciszek Szumiński   
mgr Anna Śmiganowska
mgr Robert Talarczyk                                                
mgr Aleksandra Żaczkova 
Anna Wittek