Pedagodzy współpracujący

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu:

dr hab Wojciech Klimczyk

dr Mariola Sułkowska – Janowska

mgr Anna Śmiganowska                                                

mgr Aleksandra Żaczkova

mgr Karina Grabowska – Fiałek

mgr Franciszek Szumiński    

mgr Teresa Chołołowicz

mgr Adam Kowalski

mgr Robert Talarczyk

mgr Marta Skowiera

mgr Łukasz Szczepanowski 

Anna Wittek