Adriana Świątek

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat związana była z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – z Zakładem Teatru i Dramatu – gdzie w latach 2011-2017 realizowała projekt badawczy „SLAVDOM!EXPEDITION”, poświęcony badaniom nad huculskim obrzędem weselnym w perspektywie teorii widowiska kulturowego.

Od 2018 roku adiunkt na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z którym stale współpracuje od roku 2012.

W roku 2017 pod jej współredakcją w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazał się tom „Teatrologia na rozdrożach”, będący pokłosiem I Otwartego Forum Twórczego i Naukowego w Jaśkowicach. Natomiast w roku 2020 została wydana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jej monografia „Huculskie peregrynacje weselne. Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe”. Autorka licznych reportaży fotograficznych. Cykle Pilgrims oraz Hutsuls znalazły się w finale konkursu Urban Street Photo Awards + Exhibition, w  sekcji specjalnej Stories&Portfolios.

Poszukuje uparcie w kulturze istoty – eidos, rozumianej jednak nie jako zawieszona w próżni idea, lecz jako żywa, pulsująca materia wprzęgnięta w akt twórczej konfrontacji tego „jak było z tym, jak jest”. Poszukiwanie eidos w kulturze to dla niej aktualnie wyzwanie ucieleśnienia doświadczenia Miejsca, Historii, Człowieka. Proces badawczy nierozerwalnie spleciony z procesem twórczym rozumiany jest przez nią jako droga do jakiegoś „małego centrum świata”, w którym człowiek to homo donator.