Aleksandra Żaczkova

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo), Studium Choreograficznego przy Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (studia podyplomowe na kierunku choreoterapia). Studia pedagogiczne odbyła w Centrum Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

Karierę taneczną rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna na Zaolziu. Od 1991 związana z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jako tancerka, a później solistka baletu. W latach 2011-15 pełniła funkcję asystentki kierownika baletu. W roku 2018 zakończyła karierę sceniczną i podjęła pracę w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie
na stanowisku specjalista do spraw edukacji. Działalność pedagogiczną rozpoczęła w 1993 roku, zakładając w Kłomnicach Zespół Ludowy „Kłomnickie Płomyczki”. Przez 16 lat, będąc kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu, stworzyła liczne układy taneczne nagradzane wieloma nagrodami na festiwalach zespołów folklorystycznych w kraju i poza granicami. Przez kilka lat była również kierownikiem artystycznym folklorystycznego zespołu „Olza”. Swoją wiedzę muzyczną na temat regionu cieszyńskiego wykorzystała, tworząc choreografie tańców cieszyńskich dla zespołów: „Jurajskie Igraszki”, ”Przemyśl”, ”Kortowo” i „Mały Śląsk”. Stworzyła również dwie cieszyńskie choreografie dla chóru Zespołu „Śląsk” do utworów „Zagrej mi muzyko” i „Hej na moście”. Od wielu lat jako kierownik i pedagog Letniej Szkoły Artystycznej w Koszęcinie prowadzi warsztaty tańców ludowych i narodowych dla zespołów artystycznych. Na zaproszenie Japońskiego Towarzystwa Miłośników Tańców Polskich, podczas kongresów w latach 2016, 2018 i 2019, prezentowała polskie tańce ludowe i narodowe oraz prowadziła warsztaty taneczne. W grudniu 2019 r. prowadziła warsztaty oraz koordynowała szkolenie w zakresie polskich tańców ludowych dla choreografów i tancerzy z Ameryki Południowej, zorganizowane w siedzibie Zespołu „Śląsk” przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Od 2019 roku jest pedagogiem AST w Krakowie – Filia w Bytomiu, prowadząc zajęcia z Polskiego Folkloru Tanecznego. Umiejętności i wiedzę na temat tańca poszerza w kierunku hiszpańskiego flamenco, biorąc udział w intensywnych letnich kursach mistrzowskich w  Sewilii w szkole Fundacion Cristina Heeren  oraz licznych warsztatach flamenco w Polsce, prowadzonych przez F. O’Rayan, A. Mikucką i M. Wołyńczyk.

W roku 2013 za osiągnięcia artystyczne została nagrodzona Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. W roku 2017 została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.