Mariola Sułkowska-Janowska

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych, filozofka i estetka. Fascynujące dla Niej obszary badawcze to filozofia sztuki współczesnej, filozofia i estetyka nowych mediów, a także sztuka i estetyka Japonii. Interesuje się funkcją, jaką sztuka pełni w społeczeństwie oraz jej wpływem na sposób, w jaki współczesny człowiek, nazywany często Homo Aestheticus’em, percypuje otaczający go świat oraz partycypuje w tymże.

Prywatnie miłośniczka Bacha, Barcelony, zielonej herbaty, a także… kociara.