Rekrutacja na studia na AST WTT | 16 kwietnia 2020

16 kwietnia 2020

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Senatu AST nr 106/2016-2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku wznowiona została rekrutacja na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, kierunek aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca.

Studia na Wydziale Teatru Tańca, a przede wszystkim zawód aktora teatru tańca, wymagają wszechstronności, twórczej wyobraźni przestrzenno-ruchowej, wysokiej sprawności fizycznej i świadomości ciała oraz dobrej kondycji. Ćwiczenia taneczne, ruchowe, kondycyjne i sprawnościowe stanowią 70% zajęć dydaktycznych w czasie studiów i obejmują nie tylko ciało w kontekście anatomicznym, lecz także w kontekście kulturowym i psychologicznym – ich celem jest kształtowanie instrumentu artystycznej ekspresji w oparciu o fundament cielesno-umysłowy.

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020
Termin rozpoczęcia rejestracji elektronicznej: 04.05.2020, godz. 00:00

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni: www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji

AST WTT uruchamia także cykl konsultacji on-line dla kandydatów z zakresu wymowy i zadań aktorskich oraz tańca klasycznego i współczesnego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mejlowy: teatrwtt@ast.bytom.pl