Jakby miało trwać wiecznie

Reżyseria i choreografia: Janusz Skubaczkowski
Kostiumy: Dominika Skaza
Występują:
Bartosz Bandura, Katarzyna Baran, Anna Kasprzak, Lena Kowalska, Aneta Orlik, Karol Pruciak, Jakub Sokołowski, Klaudia Stefanowicz, Paweł Zaufal.


„Jakby miało trwać wiecznie” to spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie.
Pod tym tytułem kryje się ciąg powiązanych ze sobą obrazów, który jest syntezą tego, co skończone i nieskończone. Obrazy zaczerpnięte z różnych miejsc i różnych czasów pokazują ciągłość historii, na którą składają się wzajemne relacje. Przepływ zdarzeń zapętla się i rozszerza swoje znaczenie, wpadając w końcu do rzeki, która niesie historie nas wszystkich. Życie staje się płynącą wiecznością. I tak jak rzeka zmienia swoje kierunki, tak zmienny jest nurt energetyczny spektaklu. Wiedzie on przez krainy gdzie:
„Jaskółki kreślą nad wodami freski
W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski
A usta milczą to, co widzą oczy
Flet nawołuje z drzemiących osiczyn
Rzekę, o której tylko tyle wiecie
Że jest z zieleni i mówi o niczym.”
Marek Grechuta „Krajobraz z wilga i ludzie”

Premiera: 04.01.2013

Fot. Bartłomiej Barczyk