Jubileusz
15 lat Wydziału Teatru Tańca
WORK ON IT!
Nowy spektakl dyplomowy
Dni Otwarte
9 - 10 marca 2024, szczegóły wkrótce
WORK ON IT!
Realizatorzy spektaklu

AKTUALNOŚCI