Wydział Teatru Tańca

Dziekan
Prodziekan
dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
mgr Eryk Makohon

Dziekanat:   
ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom,
tel. +48 32-701-09-20, +48 32-701-09-21, p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Dyżury dziekana i prodziekana WTT:

Dziekan: wtorek 14:00-14:30 oraz  17:30-18:00  (zapisy dziekan.wtt@ast.bytom.pl)
Prodziekan: środa 20:00-21:00 lub czwartek 9:00-10:00 (zapisy  eryk.makohon@gmail.com)

Kierunek:          aktorstwo
Specjalność:    aktor teatru tańca
poziom studiów:  jednolite magisterskie
Czas studiów:  9 semestrów
Limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST