Wydział Teatru Tańca

Dziekan
Prodziekan
dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
dr Anna Piotrowska

Dyżury dziekana i prodziekana WTT:

Dziekan: wtorki 14:00-15:00 (zapisy dziekan.wtt@ast.bytom.pl do poniedziałku poprzedzającego bieżący wtorek)
Prodziekan: poniedziałki 16:00-17:00  (zapisy dziekan.wtt@ast.bytom.pl do czwartku poprzedzającej nadchodzący poniedziałek)

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom,
tel. +48 32-701-09-20,   +48 32-701-09-21,   p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek:          aktorstwo
Specjalność:    aktor teatru tańca
poziom studiów:  jednolite magisterskie
Czas studiów:  9 semestrów
Limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST