Wydział Teatru Tańca

Dziekan
Prodziekan
dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
dr Anna Piotrowska

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom,
tel. +48 32-701-09-20,   +48 32-701-09-21,   p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Dyżury dziekana i prodziekana WTT:

Dziekan: wtorek 12:45-13:45(zapisy dziekan.wtt@ast.bytom.pl)
Prodziekan:  czwartek 16:00-17:00 lub po godz. 18:30  (zapisy dziekan.wtt@ast.bytom.pl)

Kierunek:          aktorstwo
Specjalność:    aktor teatru tańca
poziom studiów:  jednolite magisterskie
Czas studiów:  9 semestrów
Limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST