SYLABUSY

MODUŁ TANIEC

MODUŁ PRZEDMIOTY AKTORSKIE

MODUŁ WYMOWA I TECHNIKI WOKALNE

MODUŁ PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

MODUŁ LEKTORAT

MODUŁ FORMY TEATRU DRAMATYCZNEGO

MODUŁ SOLFEŻ I STRUKTURY RYTMICZNE / UMUZYKALNIENIE

MODUŁ REŻYSERIA/CHOREOGRAFIA/KONSULTACJE

MODUŁ LITERATURA MUZYCZNA/ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO

MODUŁ NOWE MEDIA W TYM TECHNIKI KOMPUTEROWE

MODUŁ LABORATORIUM INSPIRAJCI I INNOWACJI TWÓRCZYCH