SYLABUSY

MODUŁ TANIEC

MODUŁ PRZEDMIOTY AKTORSKIE

MODUŁ WYMOWA I TECHNIKI WOKALNE

MODUŁ PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

MODUŁ LEKTORAT

MODUŁ FORMY TEATRU DRAMATYCZNEGO

MODUŁ SOLFEŻ I STRUKTURY RYTMICZNE / UMUZYKALNIENIE

MODUŁ REŻYSERIA/CHOREOGRAFIA/KONSULTACJE