Uczelnia

Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie jako specjalizacja "aktor teatru tańca". Specjalizacja powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą jest Bytom.
Charakterystyka studiów: studia jednolite na kierunku aktorskim, specjalność "aktor teatru tańca" trwają nie mniej niż 4,5 roku (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 4.590. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii ikompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej; uczyć się będą pod kierunkiem wykładowców z kraju i zza granicy. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniajcą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych).

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych kierunku aktorskiego, specjalności aktor teatru tańca powinien był profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem mającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia na wskroś współczesne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, a w tym do samodzielnej, oryginalnej i twórczej pracy scenicznej. Absolwenci otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej twórczości, lecz także są doskonałymiwykonawcami ról w nowoczesnym teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączącym wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i głos).

Kadrę dydaktyczną Wydziału stanowią pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, m.in.: prof. Jerzy Stuhr, prof. Jan Peszek, prof. Tadeusz Bradecki, prof. Jadwiga Leśniak-Jankowska , prof. Jerzy Święch, dr Józefa Zając, drJacek Łumiński, dr Sylwia Hefczyńska - Lewandowska, dr Janusz Skubaczkowski, dr Barbara Sier - Janik i Eva Lackova. Międzynarodowi wykładowcy, jak Georg Blaschke, Werner Bechter, Louise Frank, Joe Alter i Victoria Day Fox prowadzą zajęcia z technik tanecznych. Natomiast przedmioty podstawowe wykładają: dr Katja Schneider, dr Agnieszka Jelewska-Michaś, Roman Arndt, dr Dariusz Górski i inni. Wydział współpracuje z uczelniami poza granicami kraju.