Uczelnia

Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie jako specjalizacja „aktor teatru tańca”. Specjalizacja powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą jest Bytom.

Charakterystyka studiów: studia jednolite na kierunku aktorskim, specjalność „aktor teatru tańca” trwają nie mniej niż 4,5 roku (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 4.590. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej, mają możliwość uczyć się zarówno pod kierunkiem wykładowców z kraju, jak i zza granicy. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniającą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych).

Sylwetka absolwenta: absolwent studiów zawodowych kierunku aktorskiego, specjalności aktor teatru tańca powinien był profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem mającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia współczesne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, w tym do samodzielnej, oryginalnej i twórczej pracy scenicznej. Absolwenci otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej twórczości, lecz także są doskonałymi wykonawcami ról w nowoczesnym teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączącym wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i głos).

Kadrę dydaktyczną Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie stanowią m.in.: dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska, dr hab. Józefa Zając-Jamróz, dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, dr Janusz Skubaczkowski. Międzynarodowi wykładowcy m.in. prof. Claudia Jeschke, mgr Sharon Reshef-Armony mgr Joseph Alter, mgr Kate Peila, mgr Louise Frankenhuis prowadzą zajęcia z technik tanecznych. Wydział prowadzi także międzynarodową współpracę z innymi uczelniami.