Wydział Teatru Tańca

Dziekan  
dr Janusz Skubaczkowski
Prodziekan dr Jacek Łumiński

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A  41-902 Bytom
tel.  (+48) 032 283-02-72  w.10
fax: (+48) 032 283-02-74       

p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek                                                     
aktorstwo
Specjalność aktor teatru tańca
Czas studiów
9 semestrów
Limit przyjęć ustalony rocznie
Liczba studentów                         
25 osób