Wydział Teatru Tańca

Dziekan

Prodziekan

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

dr Anna Piotrowska

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom
tel. +48 32-701-09-20,   +48 32-701-09-21    p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek       
aktorstwo
Specjalność aktor teatru tańca
Czas studiów
9 semestrów
Limit przyjęć ustalony rocznie