Wydział Teatru Tańca

Dziekan

Prodziekan

dr hab. Monika Jakowczuk

dr Anna Piotrowska

Dziekanat:   

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom
tel. +48 32 283 02 72  w.10
fax: +48 32 283 02 74       

p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek       
aktorstwo
Specjalność aktor teatru tańca
Czas studiów
9 semestrów
Limit przyjęć ustalony rocznie
Liczba studentów na wydziale
114 osób