Wydział Teatru Tańca

Internetowy System Rejestracji Kandydatów:

 https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do  wpełnenia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystapienia probemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl. 

Jednocześnie informujemy, że termin rejestracji został przedłużony do 01.07.2020 r.

 Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie jako specjalizacja aktor teatru tańca. Specjalizacja powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą jest Bytom.

 

 

Charakterystyka studiów

Studia jednolite na kierunku aktorstwo, specjalność aktor teatru tańca trwają nie mniej niż 4,5 roku  (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra sztuki. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 4.590. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej; uczyć się będą pod kierunkiem wykładowców z kraju i z zagranicy. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniajcą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych kierunku aktorskiego, specjalności aktor teatru tańca powinien być profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem mającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia na wskroś współczesne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: do samodzielnej, oryginalnej i twórczej pracy scenicznej. Absolwenci otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej twórczości, lecz także są doskonałymi wykonawcami ról w nowoczesnym teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączącym wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i głos).