Wymiana międzynarodowa | 21 lutego 2019

21 lutego 2019

Trzy studentki rozpoczęły studia na Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w ramach wymiany międzynarodowej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Jedna ze studentek Academy of Performing Arts in Prague rozpoczęła studia na WTT w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu Erasmus+. Realizuje indywidualny program łączący zajęcia I, II i III roku.

Dwie studentki Beijing Dance Academy rozpoczęły studia na WTT w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach umowy partnerskiej pomiędzy AST a BDA. Realizują indywidualny program łączący zajęcia I, II i III roku. Jest to kontynuacja rezydencji chińskich studentów WTT – w ubiegłym roku, w semestrze letnim gościliśmy 5 studentów z Chin.