Wznowienie rekrutacji | Wydział Teatru Tańca | 21 stycznia 2020

21 stycznia 2020

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu AST nr 106/2016-2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku wznowiona zostaje rekrutacja na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, kierunek aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca.

Więcej informacji: www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji