Zasady rekrutacji

Zgodnie z Uchwałą nr 39/2016-2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 7 maja 2018 r., od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca została zawieszona.