FUCKLOVESTORY | zaliczenie przedmiotu III roku Formy Teatru Tańca pod kier. dr Anny Piotrowskiej

12.05.2023

Już 31 maja (środa) o godzinie 16:00 w budynku AST WTT przy ulicy Piłsudzkiego 24a w Bytomiu (sala 307) odbędzie się pokaz w ramach zaliczenia przedmiotu studentów III roku Formy Teatru Tańca pod kierownictwem dr Anny Piotrowskiej.