Made in Bytom | platforma promująca bytomski potencjał kultury

22.03.2022

Madeinbytom, tworzone w Bytomiu, przez i dla Bytomian.

Madeinbytom to platforma promująca bytomski potencjał kultury, złożony z instytucji, które działają na rzecz wspólnego rozwoju oraz wzmacniają świadomość obecności i wspólnej roli kulturalno-edukacyjno-społecznej tych placówek. Madeinbytom to również bytomska mapa kulturalna miejsc, które budują i wskazują na zindywidualizowane działania twórcze, zgłębiające wspólną tożsamość i osobowość miasta. Razem chcemy podkreślać chęć ciągłego wydobywania się w otaczającym nas ogromie informacji, impulsów i zdarzeń. Stawiamy na wyobraźnię, wrażliwość i emocje, które we zbiorczej energii uwspólnienia pozwolą rezonować twórczej sile, jaka tkwi w tym kulturowym koktajlu. Kontynuujemy markę „made in bytom” wykreowaną pierwotnie przez m.in. Przemka Łukasika (Medusa Group) i Stanisława Rukszę (CSW Kronika), którzy opatrzyli tym hasłem program alternatywnej turystyki, promując nasze post industrialne dziedzictwo już 10 lat temu. Mamy nadzieję, że wytworzony wspólnie potencjał, zatrzyma Was tutaj na nieco dłużej, obudzi ciekawość kulturo-turysty i przypomni, że razem JESTEŚMY… madeinbytom.