Pedagog AST WTT Piotr Bułka ze stopniem doktora sztuk filmowych i teatralnych

06.10.2022

Z dumą informujemy, że podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi pedagog AST Piotr Bułka oficjalnie uzyskał stopień doktora sztuk filmowych i teatralnych.

Tematem pracy doktorskiej P. Bułki jest „Znaczenie metody Stelli Adler w procesie tworzenia roli Guy’a/Hutcha w spektaklu „Rosemary” w reż. Wojciecha Farugi zrealizowanego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach”. Autor pisze o swojej pracy:

Moja rozprawa doktorska poświęcona jest ważnemu etapowi na mojej drodze aktorskiej, którym była współpraca z Wojciechem Farugą w Teatrze Śląskim w Katowicach. Celem jest przybliżenie Metody Stelli Adler, jej geneza oraz przedstawienie wpływu na proces tworzenia postaci. Kluczowymi elementami, wykorzystanymi przeze mnie w trakcie budowania postaci Guy’a/Hutcha były: wyobraźnia, działania, okoliczności założone oraz dogłębna analiza tekstu.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. prof. AST Przemysław Kania – również pedagog Wydziału Teatru Tańca.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!