Prodziekan Wydziału Teatru Tańca z tytułem doktora w dziedzinie sztuk filmowych i teatralnych!

22.11.2023

6 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Prodziekana Wydziału Teatru Tańca Eryka Makohona pt.: Zanim zaczniesz wyrażać. Preekspresja jako metoda stymulacji scenicznego bios tancerza/aktora oraz jej wykorzystanie w strategii twórczej choreografa/reżysera.

Promotorem pracy była Dziekan WTT dr hab. Monika Jakowczuk a recenzentami dr hab. Małgorzata Flegel, prof. dr hab. Dariusz Kosiński oraz prof. dr hab. Ewa Kutryś.

Decyzją Rady do spraw stopni i tytułów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nasz Prodziekan uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk filmowych i teatralnych.

Społeczność akademicka i studencka WTT składa najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów!

Zdjęcie: Aleksandra Staszczyk, spektakl dyplomowy „MOKOSZ” w choreografii Eryka Makohona.