Informacje o zbiorach

Biblioteka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu gromadzi zbiory, których główny profil stanowi taniec oraz dziedziny
z nim pokrewne i związane.

Biblioteka posiada bogaty zakres zbiorów w języku polskim i angielskim, który dotyczy:

 • historii tańca,
 • biografii słynnych tancerzy,
 • antropologii tańca,
 • techniki tańca i wskazówek dla tancerzy,
 • krytyki tańca,
 • rodzajów i odmian tańca,
 • sztuk wizualnych,
 • teatrów tańca,
 • spektakli tanecznych,
 • choreoterapii,
 • choreografii i technik choreograficznych
 • improwizacji tanecznej.

Dodatkowo część zbiorów stanowią książki dotyczące nauk i dziedzin powiązanych częściowo z tańcem, m.in.: anatomii, fizjologii, medycyny aktywności ruchowej, jogi, muzyki i folkloru oraz szeroko rozumianej sztuki.

Drugim istotnym profilem zbiorów są książki i czasopisma z dziedziny:

 • teatru,
 • historii teatru,
 • teatrologii,
 • aktorstwa,
 • wymowy i dykcji, 
 • poradniki dotyczące zawodu aktora.

Kolejnym atutem księgozbioru jest rozległy zbiór pozycji książkowych z antropologii kultury.

Zbiory stanowią również utwory dramatyczne i prozatorskie autorów polskich i zagranicznych – często wykorzystywane w procesie dydaktycznym na zajęciach z aktorstwa.

Zbiory audiowizualne gromadzą spektakle baletowe i taneczne oraz utwory muzyczne.

W czytelni Biblioteki można się zapoznać z pracami doktorskimi pedagogów Wydziału Teatru Tańca oraz pracami magisterskimi absolwentów, a także zbiorem nagrań rejestrowanych dyplomów i egzaminów semestralnych na Wydziale Teatru Tańca.

Na bieżąco Biblioteka prenumeruje czasopisma dotyczące tematyki tańca i teatru oraz gazety codzienne.

Biblioteka umożliwia korzystanie z internetu szerokopasmowego, posiada dostęp do katalogu on-line.

Księgozbiór jest systematycznie powiększany oraz aktualizowany.