Wydział Teatru Tańca

Dziekan
Prodziekan
dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
dr Eryk Makohon

Dziekanat:   
ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom,
tel. +48 32-701-09-20, +48 32-701-09-21, p. 004

STUDIA MAGISTERSKIE

Dyżury dziekana i prodziekana WTT:

Dziekan: środa 10:00-11:30 (zapisy monika.jakowczuk@ast.bytom.pl)
Prodziekan:  środa 19:00-20:00, czwartek 11:00-12:00 (zapisy eryk.makohon@ast.bytom.pl)

Zapisy do dnia poprzedzającego dany dzień dyżuru.

Kierunek:          aktorstwo
Specjalność:    aktor teatru tańca
poziom studiów:  jednolite magisterskie
Czas studiów:  9 semestrów
Limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST