Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

Białe teczki z kompletem dokumentów kandydaci składają w dniu I eliminacji.

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny podczas I etapu kandydat wypełnia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów. 

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2024 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości jego czytelny skan należy niezwłocznie przesłać mailem na adres dziekanatu: wtt@ast.bytom.pl oraz w najkrótszym możliwym czasie złożyć oryginał w dziekanacie.

4. Gdzie mogę wykonać wymagane badania lekarza medycyny pracy?

WIELOSPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ „PROMED”
Ul. Żeromskiego 18
41-902 Bytom
tel./fax (32) 280 55 55 tel. (32) 289 16 37 email: promed@promed.com.pl
WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU WIZYTY I PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁU SKIEROWANIA
Oryginał skierowania można odebrać codziennie  (pon.- pt.) w dziekanacie WTT w godz. 9:00-15:00

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST, który generuje się w momencie rejestracji w systemie IRK

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na dwu wydziałach AST, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

7. Czy do egzaminu z piosenki wymagany jest podkład?

Nie, kandydaci śpiewają a capella.

9. Czy podczas egzaminów wstępnych w Bytomiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia w Bytomiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

10. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2024, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

11. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

12. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Teatru Tańca?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI I NOWYCH KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI.